Çimento

Çimento Hammaddeleri;çimento üretiminde esas olarak kalker, kil veya marn kullanılmaktadır .Bunun yanında hammadde karışımının demir oksit miktarı yetersiz olduğunda,bunu telacı etmek gayesi Ile demir cevheri veya pirit külü de hammadde karışımının bir bileşeni olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde, silisyum dioksit miktarı yetersiz kaldığında bunu karşılamak amacı ile yüksek silisli kum hammadde karışımının bir bileşeni olarak kullanılmaktadır .

TS EN 197-1, TS EN 197-4, TS 21 Kullanım Alanları
 CEM I 52,5 R (BEYAZ)  BEYAZ PORTLAND ÇİMENTO Üstün kaliteli beyaz çimento (Süper Beyaz), dekoratif amaçlı olarak üretilen bir hidrolik bağlayıcıdır. Ayırt edici temel özellikleri dayanım kazanımının yüksek olması, estetik ve dekoratif özelliklere sahip olması, yüzey düzgünlüğü ve görünüş güzelliğidir. Minimum %85 beyazlık oranına sahiptir.
 BPÇ 52,5 R/85
 CEM II/B-LL 42,5 R (BEYAZ) BEYAZ PORTLAND KALKERLİ ÇİMENTO  Portland Kalkerli beyaz çimento (Ekstra Beyaz), genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar içindir. Çok ince olması nedeniyle daha pürüzsüz yüzeyler elde edilir. Ayrıca katkılı çimento olması nedeniyle çevreci bir üründür.Minimum %82 beyazlık oranına sahiptir.
 CEM I 42,5 R  PORTLAND ÇİMENTO  Genel kullanım amaçlıdır. Yüksek dayanımlı beton gerektiren yerlerde, ilk dayanımın yüksek olması istenen beton yapımında kullanılan çimento tipidir.
 CEM II/B-M (S-P) 42,5 R  PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO  Portland çimentonun kullanıldığı alanlarda kullanılabilir. Katkı içermesi nedeniyle hidratasyon ısısı portland çimentoya göre düşüktür.
 CEM II/B-M (S-P-Q) 42,5 N
 CEM III/A 42,5 N  YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU ÇİMENTO  Kıyı ve liman inşaatları,açık deniz yapıları, atık su tesisleri gibi kimyasal ataklara karşı direnç gerektiren inşaatlarda, barajlar, betonarme yeraltı su boruları, tünel kaplamaları, genel amaçlı inşaatlarda ve düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.
 CEM III/B 42,5 N
 CEM V/A (S-P) 32,5 R   KOMPOZE ÇİMENTO   Genel olarak baraj, sıva ve duvar harcı, su kanaletleri, arıtma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.
CEM V/A (S-P-Q) 32,5 R
  ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU  Hazır betonda, CEM III tipi Cüruflu çimento üretiminde veya diğer katkılı çimento tiplerinde katkı bileşeni olarak kullanılır.
ÖZEL ÇİMENTO TİPLERİ Müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilen çeşitli çimento tipleri:
Marmaray su altı tüp tünelinde kullanılan çimento, sülfata dayanıklı çimento, petrol çimentosu vb.
* Ürünlerimiz TS EN 197-1, TS 21, TS EN 15167-1 ve ilgili diğer çimento standartlarına uygun üretilmektedir.