1nom
01 Mıcır  –  Satış Tonaj
1 No Mıcır (6-13mm) arası taşlardan oluşur. Taban Dolgularında veya karışımlarda kullanılır.
dolgu
Tüvenan Dolgu  –  Satış Tonaj
Tüvenan Kalker(kalker; Kırmataş,mıcır) sınıfına girer. %45 oranında 0-6 mm, %30 oranında 6-13 mm, %15 oranında 13-22mm, %10 oranında 22-38mm karışık malzeme özelliğine sahip alttaban malzemesidir.
2nom
02 Mıcır  –  Satış Tonaj
2 No Mıcır (13-22mm) arası taşlardan oluşur. Taban Dolgularında veya karışımlarda kullanılır
baypas
Baypass  –  Satış Tonaj
kırma taşın konkasörlerle kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli , ince toz malzeme. Ucuz dolgu malzemesi.
3nom
03 Mıcır  –  Satış Tonaj
3 No Mıcır (22-32mm) arası taşlardan oluşur. Karışım veya dolgularda kullanılır.
perlit
Perlit  –  Satış Tonaj
Perlit asidik bir volkanik camdır.Perlit, ısıyla genleşme özelliği olan, genleştirildiğinde çok hafif ve gözenkli bir hale geçen bir kayaçtır.Pek çok kullanım alanı vardır ama İnşaat alanında genelde tuğla örümünde kullanılır
4nom
04 Mıcır  –  Satış Tonaj
4 No Mıcır (32-38mm) arası taşlardan oluşur.Dolgularda kullanılır.
kum
Kum  –  Satış Tonaj
01İnce – 02 İnce – 03 Normal – 04 Kalın Beton Kumu -05 Kalın Beton Kumu ve Mil
tas
Taş  –  Satış Tonaj
Ocaktaşı işlenmemiş doğal kalker sınıfındandır. 0-0,4 Ton, 0,4-2 Ton arası çeşitli boylardaki tuvenan kalkerin oluşturulmasından elde edilir.Duvar yapımında ve liman dolgularında kullanılır.
toprak
Toprak  –  Satış Tonaj
Bahçelerde veya bina etrafı dolgularında kullanılır. Gübreli özel topraklarda mevcuttur.
toz
Taş Tozu  –  Satış Tonaj
Mıcır Tozu 0-6 mm arası ince kalkerden oluşmaktadır. Sıkıştırma ve esneklik gerektiren işlerde kullanılır (boru döşeme, parke taşı döşeme v.s.)